Hoe doelen te bereiken?

Grote inzamelingsacties samen met anderen
De StichtingZCL wil haar doelstellingen bereiken door grote geldinzamelingsacties te houden. Dit gebeurt  altijd in samenwerking met andere organisaties en bedrijven die onze doelstellingen ondersteunen.

Alleen inzamelingsacties die bijdragen aan structurele oplossing
De StichtingZCL houdt zich alleen bezig met inzamelingsacties die gericht zijn op een structurele oplossing die iedereen die chronische Lyme of persisterende infecties heeft ten goede komt. De StichtingZCL zal daarom nooit bijdragen leveren aan individuele crowdfundingsacties.

Acties van anderen
Alle acties die anderen organiseren om geld op te halen voor de StichtingZCL zijn zeer welkom. Wij zullen de mensen hierin graag bijstaan en adviseren. Ook de kleinere inzamelingsacties zijn meer dan welkom. Alle kleine beetjes helpen om sneller dichter bij ons doel te komen.

ANBI Keurmerk
Giften en donaties vallen onder het ANBI Keurmerk. De aanvraag hiervoor wordt binnenkort bij de Belastingdienst gestart. Door de Notaris zijn wij al ANBI proof gekeurd.

Samenwerking met organisaties, bedrijven, overheden
De StichtingZCL zoekt alle mogelijke samenwerkingen op om z.s.m. te komen tot de realisatie van het ziekenhuis voor chronische Lyme. Indien de StichtingZCL een samenwerking is aangegaan of anderszins contact heeft gelegd met een organisatie, overheidsinstantie of bedrijf, dan wordt dit vermeld bij berichten. Ook vindt u onder het kopje Samenwerking de organisaties, bedrijven en overheden die ons hierin steunen.

Termijn van realisatie ziekenhuis
Dit jaar, 2018, willen wij de aanvraagprocedure ingaan bij het ministerie van VWS voor de realisatie van het ziekenhuis.

Samenstelling artsenteam en verpleegkundigenteam
Doordat wij het landelijk ziekenhuis gespecialiseerd in chronische Lyme gaan neerzetten, gaan wij het artsen team en verpleegkundigen team zelf samenstellen. Deze mensen gaan zich dedicated bezighouden met de specialisatie in chronische Lyme. Mocht u als medicus hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u zich alvast bij ons melden.

Mensen met chronische Lyme zijn een grote informatiebron, daar gaan wij mee samenwerken
De honderdduizenden mensen die nu chronische Lyme hebben, zijn een bron van informatie voor onze medici. Met hen zal dan ook nauw worden samengewerkt om de klachten en het grillige klachtenpatroon dat gepaard gaat met chronische Lyme goed in kaart te brengen. Op deze wijze denken wij ook vele kosten te besparen voor zorgverzekeraars, aangezien onnodige onderzoeken niet meer hoeven. Wij hopen mensen ook gerust te kunnen stellen dat bepaalde klachten horen bij chronische Lyme. Hierbij zal altijd centraal staan z.s.m. tot de juiste maatwerkbehandeling te komen zodat de persoon met chronische Lyme weer meer kwaliteit van leven krijgt.

Maatwerktrajecten voor behandeling en zorg
Belangrijk is ook te weten dat het ziekenhuis geen proeftuin wordt voor wetenschappers die vooral aangetoond willen zien of hier wel sprake is van chronische Lyme. Diagnostiek zal plaatsvinden, maar is niet doorslaggevend. Wel de klachten en het verlammende effect hiervan op het leven. Ook verdenkingen op Lyme zullen in dit ziekenhuis de volle aandacht krijgen. In de huidige reguliere zorg blijkt dat men antibioticum geeft als behandeling. Echter,  iedere arts doet hierin zijn eigen ding. Als iemand nu zegt bijvoorbeeld resistent te zijn, dan zal dat worden uitgezocht. Ook wordt zorgvuldig bekeken of men allergisch is voor bepaalde antibioticum. Per patiënt zal een behandeling worden ingezet waarbij voor de een een korte antibioticumbehandeling afdoende zal zijn, terwijl voor de ander een langere periode moet worden ingezet. Waar het hierbij om gaat is dat de patiënt op één plek blijft, in dit ziekenhuis is men nooit uitbehandeld.
Indien er een nieuw medicijn op de markt komt die positief effect heeft op de bacteriebestrijding, dan zal deze ook worden ingezet. Mocht blijken dat ook andere behandelingen effectief zijn dan worden deze ook ingezet.

Behandeling is nodig om de re-integratie vorm te geven
Doordat er sprake is van meer kwaliteit van leven door te behandelen kunnen de re-integratieprogramma’s  vorm worden geven. Vanuit het ziekenhuis krijgt men de diagnose chronische Lyme. Dit is zeer belangrijk voor de erkenning van deze ziekte in de maatschappij, maar ook voor de verdere vormgeving van het leven. Als chronisch Lymepatiënt kan men dan weer (gedeeltelijk) gaan werken of  school weer oppakken. Dit zal met de nodige regelingen die hier dan specifiek voor gecreëerd worden vergemakkelijkt.

Voorkomen dat een hele generatie straks afgeschreven is
Waarvoor wij willen waken is dat straks een gehele generatie is afgeschreven, omdat chronische Lyme geen plek heeft gehad in onze reguliere zorg. Nu al kun je zien hoe de baby’s, kinderen en jong volwassenen totaal genegeerd worden met hun klachten na een insectenbeet in onze reguliere zorg. Meer dan ooit zouden de jongeren last hebben van burn outs. We weten dat velen met chronische Lyme de diagnose burn out krijgen, omdat artsen niet mee willen gaan in de verwoestende uitwerking van een insectenbeet. Wij als StichtingZCL zullen er alles aan doen om deze gedachtegang en huidige praktijk openbaar te maken. Het feit dat ouders hun kind zijn kwijtgeraakt via Jeugdzorg vinden wij afgrijselijk. Deze ouder heeft niets anders gedaan dan een verantwoordelijke ouder behoord te doen, namelijk  kenbaar maken dat hun kind ernstig  ziek is. Hoe wreed is het dat deze ouders de mond gesnoerd is en zelfs hun kind is afgepakt door te stellen dat de ouders het kind ziek maken. Dat is de wereld op zijn kop!

Gezondheidsgevaar is nu extreem groot en wordt alleen maar groter
Het gezondheidsgevaar door het negeren van chronische Lyme in de reguliere zorg is nu extreem groot. dat weten de honderdduizenden die het inmiddels is overkomen. Iedere Nederlander loopt kans op een tekenbeet. Vraag het om u heen en de meesten hebben er al  één of meerdere gehad. Het is onverantwoord dat hier nog geen specialisme in is. Wat moeten huisartsen doen bij een baby die mogelijk geïnfecteerd is? Bij een peuter? Bij een jong kind? Denkt men überhaupt wel aan de gevolgen na de tekenbeet? Is een arts hier überhaupt alert op? In de praktijk is hier geen enkele sprake van. Het door ons te realiseren ziekenhuis zal dan ook naar de andere artsen een voorbeeldfunctie zijn, hoe chronische Lyme adequaat te behandelen en te verzorgen. Hierbij staat centraal dat de behandeling  zo lang als nodig  en zo vaak als nodig zal plaatsvinden zodat men weer meer kwaliteit van leven heeft.

Constructief bouwen

Wij hopen door constructief te bouwen steeds dichter bij onze doelstellingen te komen! Iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren is meer dan welkom!