Doelstellingen

De StichtingZCL heeft 8 doelstellingen:

 

1      Een landelijk gespecialiseerd ziekenhuis voor chronische Lyme en persisterende infecties realiseren.

2      Een landelijke gespecialiseerd ziekenhuis voor chronische Lyme en persisterende infecties operationeel houden.

3     Meer kwaliteit van leven geven aan mensen met chronische Lyme en persisterende infecties.

4     Medische deskundigheid op één plek bundelen en het bevorderen van kennis t.a.v. chronische Lyme en persisterende infecties.

5     Samen met overheden, organisaties en bedrijven werken aan een betere medische behandeling en zorg bij chronische Lyme en persisterende infecties.

6    Vormgeven aan de re-integratie van mensen met chronische Lyme en persisterende infecties in de maatschappij, bij werkgevers en scholen.

7    Aan het sociale en maatschappelijke isolement een einde maken door de chronische Lyme, de  persisteren infecties  te behandelen.

8    De uitzichtloosheid en wanhoop stoppen bij chronische Lyme en persisterende infecties door mensen weer een toekomst te geven.