Potentiële patiënten: aanmelding

Aanmelding: potentiële patiënten

Het is belangrijk dat volwassenen of ouders met kinderen met chronische Lyme of een verdenking hierop zich aanmelden.

Jaren staat iedereen er alleen voor, gewend om ook alleen voor zichzelf te gaan. Want wie helpt je anders? Daarbij is de erkenning die iemand niet krijgt, als hij alleen maar zieker wordt na de besmetting door de tekenbeet, een groot probleem. Deze niet erkenning maakt mensen extra wanhopig. Geestelijk wordt het hierdoor ook steeds zwaarder, aan de kant van de samenleving staan omdat je ziek bent maar waar kun je terecht? Of je werkt nog wel maar voelt dat het steeds zwaarder wordt, waar kun je dan heen?

De staart van de infectie van waaruit nu wordt gedacht bij de beschrijving van Lyme, de restklachten, is er juist niet. Ook het idee dat als er jaren overheen gaan het wel minder moet worden berust niet op de realiteit. Het tegendeel is de waar. Als iemand niet wordt behandeld, wordt het alleen maar erger.

Zo zijn er mensen die al 60 of 70 jaar ziek zijn en altijd zelf hun weg hebben moeten vinden. Deze mensen konden alleen ook maar terecht in het alternatieve circuit. Tekenbeten waren vroeger ook al een oorzaak van chronische Lyme, alleen lette toen geen enkele arts daarop. Dat is ze in hun opleiding ook niet geleerd, dat kun je de artsen in het reguliere circuit dan ook niet kwalijk nemen.  Daarom is het nu zo belangrijk dat mensen met chronische Lyme die in het reguliere circuit zitten of degenen die alleen maar tot nu toe in het alternatieve circuit terecht konden of nu denken dat ze chronische Lyme onder de leden hebben,  nu een massa gaan vormen.

Deze massa vertegenwoordigt vervolgens daarmee een groot deel van alle chronische Lyme patiënten in Nederland. Het is zeer belangrijk om deze groep nu op de radar te krijgen. Tot voorheen is iedereen versnipperd, elk individu staat er alleen voor. Daarom is het essentieel dat u meedoet en zich alvast nu meldt als u chronische Lyme heeft of denkt dat u het heeft.

U kunt zich  alvast als potentiële patiënt van het ziekenhuis dat wordt opgericht aanmelden. Dit betekent niet dat u op basis hiervan al rechten ontleent, om straks bij voorrang geholpen te worden in het ziekenhuis. Ook betekent het niet dat u eerst donateur moet worden. Dat zou uiteraard zeer welkom zijn, maar is niet noodzakelijk. Wij vragen u wel zo vriendelijk te zijn om binnen uw mogelijkheden een gift te doen. Hiermee steunt u StichtingZCL in haar inspanningen zsm te komen tot de start van het ziekenhuis. En daar is iedereen bij gebaat.

De aanmelding als potentiële patiënt geldt voor zowel de mensen met een diagnose voor Lyme in het reguliere circuit of een diagnose in het alternatieve circuit. Ook de mensen die vermoeden dat ze het hebben of al jaren knokken voor erkenning kunnen zich melden.

Ook de mensen die nu nog werken en het steeds zwaarder krijgen als gevolg van de tekenbeet kunnen zich melden.

Aanmelding via info@stichtingzcl.nl 

Via info@stichtingzcl.nl geeft u dan door: uw naam,  adres, leeftijd en hoe lang u het al heeft. Heeft u een tekenbeet opgemerkt? Heeft u een  diagnose in de reguliere zorg of in alternatieve zorg? Waar heeft u deze gekregen en door wie?

Als het puur een verdenking van uzelf betreft of artsen, maar u krijgt het niet bewezen in een test,  zet u er dan verdenking bij.

Het ziekenhuis gaat vallen onder de basiszorg. Het kost u zodoende alleen uw eigen risico, inhoudende voor het jaar 2018 max. 385 euro.

Schroom u niet en meldt u aan! Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens. Alleen met uw toestemming zullen de gegevens aan anderen worden verstrekt.

Een donatie of gift kunt u hier doen.