Investeerders: het consortium

Het consortium.

Om het ziekenhuis op te zetten zal een consortium moeten worden opgezet. Daarom wordt gezocht naar investeerders, vermogensbeheerders, fondsen. Donaties en giften van particulieren en bedrijven zijn hierbij ook belangrijk. Op dit moment wordt uitgegaan van een noodzakelijk kapitaal van 50 miljoen. We kunnen dan echt gaan starten. Het gaat nu om doen, alle honderdduizenden die nu een infectie hebben leveren zeer veel kwaliteit van leven in. Zij kunnen niet met hun levens wachten. En dan hebben we het nog niet over kinderen en volwassenen die er helaas ieder jaar nog bij gaan komen.

Het wordt een innovatief experimenteel ziekenhuis onder wetenschappelijke loep. Dat betekent dat er gewerkt wordt met een placebo groep. Bewezen moet worden dat behandeling werkt. De overheid biedt de mogelijkheid voor een ziekenhuis gespecialiseerd in de (door)behandeling van chronische Lyme, onverklaarbare infecties. Het ziekenhuis gaat pas de toelatingsprocedure in als het geheel startklaar is. Inhoudende dat feitelijk een patiënt dan al kan worden behandeld.

Door het ziekenhuis wordt de kennis omtrent chronische Lyme uitgebreid. Wetenschappelijke artikelen zullen worden gepubliceerd, om te zorgen dat de medische handboeken evolueren op dit gebied.Het kinderspecialisme voor de behandeling van chronische Lyme kan dan van start gaan.

Chronische Lyme betekent dat er mensen zijn die een acute zorgbehoefte hebben, dat opname noodzakelijk is. Daarom is er voor deze mensen een verpleegafdeling. Ook hier wordt gewerkt met de modernste inzichten, privacy is daarbij belangrijk evenals de opvang van de familieleden die het gezinslid ondersteunen bij de ziekte. Voor baby s en kinderen komt er een aparte afdeling.

Het ziekenhuis zal decentraal en virtueel werken waar mogelijk. Er zijn al veel aanmeldingen en verwacht wordt dat ook uit Europa patiënten zullen komen. Zo veel mogelijk zal daarom middels high tech databases gewerkt gaan worden, om informatie omtrent de gezondheid te uploaden en verbanden te leggen. Als iemand in een bandbreedte zit dat interventie bij verdenking op chronische Lyme, aan de orde is, zal een interventie worden opgezet. Om de mobiliteit zoveel mogelijk te beperken wordt vanuit het ziekenhuis samengewerkt met de lokale zorgaanbieders.

De investeerders maken met elkaar het mogelijk dat het ziekenhuis de lege plek in de zorgmarkt gaat opvullen. Hierdoor krijgen honderdduizenden mensen weer kwaliteit van leven. Maar ook zorgen deze investeerders ervoor dat door hen de verantwoordelijkheid wordt opgepakt, om te zorgen dat deze zorgbehoefte wordt ingevuld en voortaan wordt gemanaged.