Investeerders

De StichtingZCL spreekt nu met mogelijke investeerders.

Om het ziekenhuis op te zetten zullen leningen moeten worden aangegaan. We kunnen dan ook echt gaan starten. Het gaat nu om doen, wij kunnen niet met onze levens wachten en zeker niet alle honderdduizenden die nu ook de infectie hebben. En dan hebben we het nog niet over alle mensen die er helaas dit jaar nog bij gaan komen.

De behandelingen van de patiënten met Lyme zullen voor een heel groot deel de kosten van het ziekenhuis gaan dekken. Gesprekken vinden daarom met zorgverzekeraars al plaats over hoe de behandeling er uit zal gaan zien. Daarbij komt voor de mensen die klant zijn van een zorgverzekeraar, ook de vraag welke zorgverzekeraar heeft zo dadelijk een contract met het ziekenhuis gespecialiseerd in chronische Lyme afgesloten en welke dekking wordt hiervoor gegeven. Hoe ver wil mijn zorgverzekeraar gaan in mij te helpen als chronisch Lyme patiënt?

Het boostprogramma voor het immuunsysteem wat zeer noodzakelijk is voor mensen met chronische Lyme doordat de infectie het immuunsysteem ernstig heeft aangetast, hopen wij dan ook met verschillende verzekeraars nu verder vorm te geven.

Investeerders zijn degenen die dit alles gaan mogelijk maken. Zij zijn cruciaal.

Mogelijke investeerder
Er heeft reeds een kennismakingsgesprek op 21 maart 2018 plaatsgevonden met onze lokale huisbankier de Rabobank. Gekeken zal worden of onze plannen passen in de maatschappelijke doelstellingen van de bank. Daarom zal het gesprek in de toekomst een vervolg krijgen. De StichtingZCL is  hier zeer blij mee.