Gift

Miljoenen zijn er nodig!
De StichtingZCL draait en is afhankelijk van giften. Om een programma voor mensen met chronische Lyme in de reguliere zorg, een gespecialiseerd ziekenhuis in chronische Lyme te realiseren is er veel geld nodig, miljoenen.

U kunt een eenmalige gift geven aan de StichtingZCL. Elk bedrijf of elke organisatie die bijdraagt door een gift te doen, kan indien gewenst, op onze sponsorpagina worden toegevoegd met logo. Particulieren kunnen uiteraard ook giften doen. Indien u dat leuk vindt, maken we uw bijdrage ook openbaar. Met vermelding van naam en plaats erbij waar u woont. Als u anoniem wilt blijven, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Zie kopje ‘gift voor StichtingZCL’

Onze bank is groot! Elke gift is meer dan welkom!

Rabobank: NL70RABO0327287659 t.n.v. St. Ziekenhuis Chronische Lyme