Ambassadeurs

Wordt u onze ambassadeur?

De StichtingZCL is op zoek naar ambassadeurs. Graag komen we in contact met u, indien u bekendheid heeft in Nederland en u in de rol van ambassadeur voor onze StichtingZCL wilt optreden. De functie is onbezoldigd, maar geeft u veel voldoening gelet op de goede zaak. Het oprichten van het eerste ziekenhuis in de wereld in de reguliere zorg gespecialiseerd in de behandeling en zorg van chronische Lymepatiënten!

Op de netwerkbijeenkomst van Health Valley in Nijmegen op donderdag 18 maart2018, hebben wij getracht de dagspreker Dolf Jansen te strikken als ambassadeur. Wij waren daar vertegenwoordigd middels de voorzitter Hélène van Tol, omdat de StichtingZCL veel waarde hecht aan het netwerk van Health Valley. Dat is ook de reden waarom de StichtingZCL onlangs partner  is geworden van Health Valley. Als aankomend ziekenhuis zijn wij sinds de 2e week van maart 2018 partner van Health Valley.

De secretaris, Lisa de Vries Sousa Aniceto, had speciaal voor Dolf Jansen  een filmpje opgenomen. De voorzitter Hélène van Tol heeft hem kort even gesproken en het filmpje aangekondigd. Ook heeft ze uitgelegd dat Lisa er helaas door haar chronische Lyme niet bij kon zijn en daarom voor hem een filmpje heeft gemaakt. Dolf Jansen was na zijn optreden zo snel weg, moest weer naar een ander optreden, dat hij het filmpje niet heeft kunnen zien.

Dit filmpje kan voor elke ambassadeur nu gelden, vandaar dat deze als oproep hier ook voor u staat. Wordt u onze ambassadeur?

Oproep voor een ambassadeur van Lisa de Vries Sousa Aniceto, de secretaris van StichtingZCL