Welkom bij StichtingZCL!

StichtingZCL
StichtingZCL staat voor Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme. De StichtingZCL is opgericht om een ziekenhuis gespecialiseerd in chronische Lyme te realiseren. Dit is hard nodig.
In Nederland ontbreekt nu de deskundigheid op één plek om mensen met een persisterende infectie te behandelen en de nodige zorg te bieden. Zo lang als nodig is en herhaald als dat nodig is.

Gaat om honderdduizenden mensen
Honderdduizenden mensen treft inmiddels het lot van uitbehandeld zijn,  waardoor ze  in een totaal sociaal en maatschappelijk isolement geraken geterroriseerd door de infectie.

Doe je mee?
Dit willen we zo spoedig mogelijk stoppen! Doe je mee?

Ondersteun ons met een gift of sponsor ons!

 

Contact: info@stichtingzcl.nl of  tel: 0636212043