Overleg

Succesvol overleg met Heidi Plas Hoofd bureau GHOR Twente!

De StichtingZCL heeft een gesprek gehad met Heidi Plas Hoofd Bureau GHOR Twente om de  mensen die chronische Lyme hebben, de variant van Lyme die niet geneesbaar is, onder de aandacht te brengen en te kijken waar we met elkaar aan kunnen samenwerken.

Heidi Plas was direct enthousiast om samen aan de behandeling van mensen met chronische Lyme in de reguliere zorg te gaan werken. Zoals ze ook zelf zei: ‘preventie en onderzoek is prima, maar wat doe je als je het hebt?’. Dat is precies waar de StichtingZCL voor staat. Omdat de voorzitter en de secretaris zelf chronische Lyme hebben en wij het gesprek met Heidi voerden, konden we direct vertellen hoe wij nu niet in de reguliere zorg een plek hebben. Graag stelt Heidi Plas ons dan ook nu als chronische Lymepatiënten centraal bij onze hulpvraag en wil ze ons helpen om de overige chronische Lymepatiënten in Twente in het vizier te krijgen. Dit is natuurlijk geweldig! Eindelijk kunnen mensen zich nu gaan melden die chronische Lyme hebben en overal nu tussen wal en schip vallen. Het betreft ook mensen die denken dat ze het hebben. Binnenkort is daarom op de website van StichtingZCL een inventarisatie-onderzoek te vinden waar men zich, eventueel anoniem, nu kan melden.

Al eerder hadden wij een zeer goed gesprek met Samantha Dinsbach Directeur GHOR-GGD Twente. Ook zei ziet de noodzaak in om nu door te pakken. Immers preventie en onderzoek daar zit nu de focus op, maar er zijn inmiddels velen die nu chronische Lyme hebben, vreselijke levens en niemand die zich nu om deze mensen bekommert.

Heidi Plas gaf ook aan. Zoek de media op, we moeten in beeld krijgen wie dit nu allemaal treft. Daarvoor gaan we ook samenwerkingen graag aan met overheden. Wie hebben nu een uitkering of gedeeltelijke uitkering door chronische Lyme? Wie hebben eigen bedrijven en hebben hiermee te maken?

We zijn zeer blij met de steun van Heidi Plas Hoofd GHOR Twente!