Re-integratie

De re-integratie is zeer belangrijk bij chronische Lyme, persisterende infecties

De re-integratie is een zeer belangrijk aspect bij mensen die een persisterende infectie hebben.  Chronische Lyme is niet meer en niet minder dan een persisterende infectie die moet worden behandeld. Dan alleen krijgt iemand weer meer kwaliteit van leven. Het is zo moeilijk uit te leggen aan iemand die niet weet wat het betekent om continu beroerd te zijn en ziek. Dat komt omdat de infectie je lichamelijk en geestelijk steeds verder uitschakelt.

Weer meedoen aan de maatschappij!

Toch wil je als persoon heel graag ook in het leven wat betekenen. Je wilt niet aan de kant van de maatschappij staan, waar je uiteindelijk belandt hoe sterk je ook als mens bent. Je geraakt in een totaal sociaal en maatschappelijk isolement dan. Iedereen houdt van sterke mensen, mensen die niet ziek zijn, daar krijg je ook energie van. Hoe moeilijk is het om dan altijd ziek te zijn, altijd te zeggen dat je naar bent en pijn hebt, nooit een keer,”  ja ik heb een goede dag!’.

Met behandeling wel weer goede dagen hebben , langere periodes meer kwaliteit van leven krijgen!

De StichtingZCL maakt zich hard om persisterende infecties in de reguliere zorg te behandelen. Uit de basiszorg betaald, omdat iedereen recht heeft op zorg, ook bij een infectie die het immuunsysteem zo ernstig aantast welke veroorzaakt is door een insectenbeet. Voor deze patiëntengroep zijn nog geen specifieke programma’s gemaakt. Dit moet nog allemaal worden ingericht. De StichtingZCL gaat dit nu realiseren.

Weer naar school
Als de behandelprogramma’s er zijn en de zorg voor mensen die een persisterende infectie hebben verder is ingericht,  dan ontstaat er ook ruimte voor re-integratie. Hierbij moet ook gedacht worden aan weer naar school gaan, de studie weer oppakken. Daarvoor gaat de StichtingZCL samenwerkingen aan met organisaties die dit al doen, maar de StichtingZCL gaat er ook zelf voor zorgen dat bij scholen (denk hierbij aan basisscholen, middelbare scholen en vervolgopleidingen) speciale trajecten komen voor kinderen en mensen met chronische Lyme, een persisterende infectie.

Met een infectie leven betekent namelijk dat je niet vol mee kunt doen met school. Dit vergt te veel van je afweer, welke al zwaar wordt aangetast door de infectie(s). Het is zeer belangrijk dat je wel mee kunt blijven doen.  Hiervoor zal dan ook ruimte moeten worden gemaakt in de onderwijsprogramma’s.  Zoals dat ook al plaatsvindt voor andere ziekten.

Weer werken of voor het eerst werken
De behandelprogramma’s en zorg die afgestemd worden op een persisterende infectie, betekenen eveneens dat iemand weer kan werken, al is het maar voor 1 dag of 2 dagen. Mensen met chronische Lyme hebben ook recht op deelname in de maatschappij. Werk is zeer belangrijk bij het er weer bij horen en niet alleen patiënt zijn. Niet voor niets heeft iemand gestudeerd of altijd met plezier gewerkt. Dat niet meer kunnen omdat je altijd ziek bent is vreselijk. Je wordt dan letterlijk uit de rit van je leven geduwd. Ook als je door een speciaal programma  in staat bent om je eerste baan te vervullen,  is van wezenlijk belang.

Samenwerking met bestaande organisaties waaronder het UWV

De StichtingZCL zal hiervoor ook de samenwerking opzoeken met vakbonden, de VNO-NCW organisatie, het ministerie van Sociale zaken en het UWV. Wij hopen vele mensen uiteindelijk te helpen zo weer meer kwaliteit van leven te geven.