CBF Keurmerk, Erkend Goed Doel

Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme erkend met CBF Keurmerk

De Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme is op de erkenningsvergadering van 19 april 2018 foor de CBF organisatie, toezichthouder van goede doelen , formeel erkend als goed doel. De StichtingZCL mag vanaf 1 mei a.s. daarom formeel  het CBF Keurmerk voor een Erkend Goed Doel gebruiken.

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Veel Nederlanders steunen een goed doel: met tijd, kennis, spullen of geld. Jaarlijks doneren we ruim 5,7 miljard euro. Met al deze steun wordt ontzettend veel goeds gedaan. Natuurlijk wilt u zeker weten dat ook uw steun goed terechtkomt.

Logo Erkend Goed Doel

Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven. Zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunt u ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt.

Inmiddels zijn er 500+ Erkende Goede Doelen in Nederland. U herkent ze aan het ‘Erkend Goed Doel’- logo en vindt ze terug in het Register Goede Doelen.

Wat is een Erkend Goed Doel?

Wie is het CBF?

Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Ruim 500 goede doelen laten zich door het CBF  toetsen op strenge kwaliteitseisen. Aan deze Erkende Goede Doelen kunnen donateurs daarom gerust geven. Het CBF geeft het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan goede doelen die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze Erkende Goede Doelen mogen het ‘Erkend Goed Doel’-logo voeren, waarmee donateurs weten dat de zaken op orde zijn.

Daarnaast onderzoekt het CBF meldingen over vermeende misstanden, en delen ze kennis. Zo dragen ze bij aan een professionele en transparante goededoelensector.

Zelfregulering en toezicht

In Nederland is er geen overheidstoezicht op goede doelen. Daarom heeft de goededoelensector het toezicht zelf geregeld. In dit systeem van zelfregulering is het CBF de toezichthouder.

Het toezicht bestaat enerzijds uit het toetsen van goede doelen die de Erkenning aanvragen of hebben. Dit noemen ze actief toezicht. Ze toetsen op strenge kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Anderzijds onderzoeken ze meldingen over erkende en niet-erkende goede doelen. Dit is reactief toezicht.

Oproep aan publiek en goede doelen

Om het toezichtsysteem optimaal te laten functioneren, roept het CBF alle goede doelen op om de erkenning aan te vragen en zich te laten toetsen. Dit heeft de StichtingZCL dan ook gedaan. Daarnaast is het belangrijk dat alle Erkende Goede Doelen hun erkenningslogo actief uitdragen. De StichtingZCL gaat dit dan ook actief doen vanaf 1 mei 2018.

Aan het publiek vraagt het CBF daarom  om op het ‘Erkend Goed Doel’- logo te letten. Je kunt er dan van uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt. Zo kun je gerust geven. Daarnaast vragen ze mensen om alert te zijn en opvallende zaken bij het CBF te melden, zodat het CBF onderzoek kan doen.

Andere taken: informeren en reflecteren

Door toezicht te houden, doet het CBF een schat aan informatie op over het werk van goede doelen. Deze informatie analyseren ze. Belangrijke inzichten deel het CBF met de goede doelen, zodat ze bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van de sector. Daarnaast informeert het CBF ook het publiek, gemeentes en andere belanghebbenden over belangrijke zaken, zoals collectedatums. Zo dragen ze bij aan het publieksvertrouwen. Op de website van het CBF zijn de collectes die landelijk worden gehouden in een bepaalde week onder het kopje collecteroosters te vinden. In de toekomst wil de StichtingZCLL ook een landelijke vaste colecteweek hebben.

Geschiedenis

Het CBF werd in 1925 opgericht door de Armenraden en charitatieve organisaties om toezicht te houden op de geldwerving aan de deur en op straat. Met het uitgeven van het CBF-Keur voor goede doelen en het later geïntroduceerde CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, ontwikkelde het CBF zich in de loop der jaren tot kwaliteitsbeoordelaar.

In 2015 besloot de sector om de verschillende keurmerken en certificaten te vervangen door de Erkenning. Hiermee kwam er één keurmerk dat toegankelijk is voor zowel grote als kleine organisaties en dat groei en professionalisering stimuleert. Door het erkenningslogo is de Erkenning duidelijk herkenbaar voor het publiek. De Erkenning is nu het enige officiële keurmerk van de goede doelen in Nederland.

Het CBF maakt deel uit van een internationaal netwerk: het International Committee on Fundraising Organizations (ICFO.org

Wat houdt het CBF Keurmerk in voor donateurs?
Voor donateurs is het belangrijk om te weten dat als ze doneren, dat dit geld ook daadwerkelijk wordt besteed aan hetgeen de Stichting heeft omschreven in haar doelstellingen

Campagne Geef Gerust

Op 19 oktober 2017 ging de landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’ van start. De campagne speelt in op de behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden.

De kernboodschap is dat je gerust kunt geven aan een Erkend Goed Doel. Zij voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, de toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt.

Waar kom je deze campagne tegen?

De campagne bestaat uit radiospots en een online campagne, ook op Facebook. Centrale spil is de website geefgerust.nl. De campagne zie je ook terug via de kanalen en middelen van Erkende Goede Doelen. Zoals hier op de website van StichtingZCL. Alle Goede Doelen tezamen samen met het CBF laten hiermee zien dat wordt gewerkt aan een transparante en professionele sector. Zo wordt ook gebouwd aan het publieksvertrouwen in goede doelen.

Initiatiefnemers

De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen NederlandNederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer weten? Ga naar geefgerust.nl