Jaarrekening ZCL Chronische Lyme 2018

Als u hieronder klikt ziet u de toelichting op de jaarrekening van ZCL Chronische Lyme 2018 vastgesteld door het bestuur en de Kascommissie:

Jaarrekening 2018 ZCL Chronische Lyme

De Winst en Verlies rekening en het Baten en Lasten saldo is opgesteld door het bedrijf Loyaal uit Lisse.

Als u hieronder klikt ziet u de opgestelde jaarrekening ZCL Chronische Lyme 2018:

Jaarrekening 2018 Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme