Gesprek met directieleden UWV hoofdkantoor

Op 5 maart 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met Ronald Broeders, Directeur Innovatie & Professionalisering, Dianne Hafkamp, Business adviseur Werkbedrijf en Hélène van Tol, voorzitter StichtingZCL. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Fred Paling, heeft dit gesprek geregeld.

Het was een positief gesprek. Gesproken is over de financiële consequenties voor de mensen die een persisterende infectie houden, omdat hun acute zorgbehoefte nu niet wordt ingevuld in de reguliere zorg.

Concreet is er nu niks afgesproken. Wel heeft StichtingZCL hierdoor weer nieuwe ideeën gekregen om uit te werken om het ziekenhuis zsm te realiseren. De zorg voor persisterende infecties zal eerst geboden moeten worden, alvorens mensen weer terug kunnen naar school en hun werk. Als iemand voldoende beter is om weer te werken kan een re-integratie van start gaan, niet eerder.

StichtingZCL is het UWV dankbaar voor het gesprek!